Logo

OSTATNIO DODANE STRONY

Janasiwka - Pensjonat Ustro?

Hotel Janasiwka Kamesznica to nowo powsta?y Pensjonat po?o?ony na granicy Beskidu ?l?skiego i ?ywieckiego w pobli?u takich miast jak Wis?a, Ustro?, Istebna, Zwardo?, Koniakw. Przestrze?dooko?a hotelu to lasy i polany, z pi?knym widokiem na Prze??cz Koniakowsk? i Beskid ?ywiecki. W pobli?u szlaki grskie i wiele innych pi?knych miejsc. Zapraszamy do rezerwacji noclegw w naszym hotelu.

Qrmaint Sp. z o.o.

Nasza firma informatyczna QRmaint oferuje swoje us?ugi dla klientw z r?nych firm i instytucji. Naszymi klientami na ten moment jest wiele zak?adw produkcyjnych lub sieci sklepw, na przyk?ad takich jak Lewiatan. W swojej ofercie posiadamy rozwi?zania CMMS dla dzia?w utrzymania ruchu oraz wspieraj?ce obs?ug? techniczn? nieruchomo?ci. Dzia?amy na rynku od 2017 roku i od tego czasu nieprzerwanie poszerzamy swoje umiej?tno?ci. Oferta naszych us?ug kierowana jest do klientw z ca?ej Polski pomimo tego, ?e nasze biuro zlokalizowane jest w Krakowie.

Ucz si? online - Pierwsza w Polsce szko?a online

Chcesz zdoby? lepsze wykszta?cenie, ale nie masz czasu chodzi? do szko?y? Ucz si? online! Wystarczy tylko dost?p do Internetu. Aby rozpocz?? nauk? w naszym Liceum Oglnokszta?c?cym dla Doros?ych wystarczy tylko stworzy? konto na naszej platformie e-learningowej oraz z?o?y? do nas ?wiadectwo uko?czenia szko?y podstawowej lub gimnazjum wraz z zdj?ciami i kserokopiami dokumentw. Siedziba naszej szko?y zlokalizowana jest w budynku nale??cym do Prywatnej Szko?y Nauk Spo?ecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie. Jako szko?a zapewniamy: dost?p do materia?w dydaktycznych, zadania do wykonania, kontakt z nauczycielami i zawsze aktualny harmonogram sesji egzaminacyjnej. Odwied? nas pod adresem: Szkola-online.com i zapoznaj si? z nasz? szczeg?ow? ofert? dydaktyczn?.

Drzwi Rzeszw - Sembli

Firma SEMBLI od pocz?tku swojej dzia?alno?ci oferuje swoim klientom produkty najwy?szej jako?ci. Asortyment firmy obejmuje szeroki zakres produktw: od dachw przez bramy po rolety. Dzi?ki zaanga?owaniu firmy i znajomo?ci bran?y firma zdoby?a siln? pozycj? na rynku nawi?zuj?c wsp?prace z producentami z ca?ej Polski. Zesp? fachowcw doradza przy wyborze odpowiednich okien i drzwi daj?c gwarancj? jako?ci i satysfakcji na d?ugie lata. Odwa?ne decyzje marketingowe i inwestycyjne pozwalaj? tworzy? firm? przyjazn? Klientowi. Tutaj ka?dy znajdzie sprawdzone, nowoczesne, wysokiej jako?ci produkty w korzystnych cenach. Firma SEMBLI to najwy?szej jako?ci produkty w najbardziej korzystnej cenie- przekonaj si? sam! OTWRZ DRZWI NA FIRM? SEMBLI.

Digitalx

Jeste?my agencj? rekrutacyjn? specjalizuj?c? si? w bran?y E - commerce & Digital. Prowadzimy wiele ciekawych projektw rekrutacyjnych, wsp?pracuj?c ze znanymi firmami np. H&M, Auchan. Na naszej stronie mo?na znale?? du?o interesuj?cych ofert pracy. Dodatkowo prowadzimy bloga bran?owego, na ktrym dzielimy si? poradami odno?nie rekrutacji, informujemy o najnowszych nowinkach oraz poszerzamy wiedz? naszych czytelnikw.

Taxi - Niepor?t, Rynia, Bia?obrzegi

Je?eli poszukujesz bezpiecznego i komfortowego transportu w regionie gminy Niepor?t i okolic, to zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug. Jeste?my zawsze dost?pni przez stron?: Medic.taxi oraz pod numerem telefonu +48 22 300 99 99. Nasi do?wiadczeni kierowcy dowioz? si? z punktu startowego do miejsca docelowego szybko i bezpiecznie, wybieraj?c przy tym jak najbardziej optymaln? tras?. Nasze bezpieczne Taxi to przede wszystkim pojazdy w pe?ni sprawne, a tak?e odpowiednio oznaczone. Nie s? to pojazdy by? starsze ni? 10 lat, a ich stan techniczny pozostaje zawsze bez zarzutu. Jeste?my sprawdzon?, renomowan? na rynku firm? o wieloletnim do?wiadczeniu w swojej bran?y, zatem nie zwlekaj i skorzystaj z naszych us?ug ju? dzi?!

Pozycjonowanie stron www - SEONE.pl

Najbardziej znana wyszukiwarka na ?wiecie zajmuje si? znajdowaniem adresw URL do podstron, ktre najbardziej pasuj? do zadanego przez Ciebie pytania i udzielaj? na nie najlepszej odpowiedzi. Nie wa?ne, czy pytasz o produkt, us?ug?, szukasz informacji czy prbujesz rozwi?za? jakie? zadanie. Na pozycjonowanie sk?adaj? si? liczne procesy dotycz?ce dzia?a? SEO, ktre przeprowadza si? on-site (na stronie) oraz off-site (poza stron?). Dzia?ania on-site to optymalizacja wszystkich publikowanych tre?ci i kodu strony. Do off-site nale?y pozyskiwanie warto?ciowych linkw przekierowuj?cych do naszej witryny. W tym rwnie? mo?e Ci pomc zesp? SEONE. Zwi?kszenie widoczno?ci strony internetowej w wyszukiwarce to podstawa do osi?gni?cia sukcesu niemal ka?dej firmy. Mamy narz?dzia, ktre pozwalaj? sprawdza? skuteczno?? naszych dzia?a?. Regularnie wysy?amy tak?e naszym Klientom raporty dotycz?ce prac i zmian pozycji w wyszukiwarkach. Odwied? nasz? stron? i zapytaj o bezp?atn? wycen?.

Hurtownia ?rub, wkr?tw, nakr?tek

Hurtownia ?rub, wkr?tw Alamet z Sosnowca posiada w swojej ofercie ?ruby, wkr?ty, nakr?tki, gwo?dzie, podk?adki, nity, druty, linki, ?a?cuchy. Naszym priorytetem jest jak najszybsza realizacja zamwie? i zapewnienie odpowiedniej dost?pno?ci towaru. Dostarczamy nasze produkty wprost pod drzwi Klientw lub do paczkomatw. Zapewniamy mo?liwo?? odbioru zamwie? w naszej siedzibie w Sosnowcu.

Kupujemy zad?u?one sp?ki

Kupno zad?u?onej firmy g?wnym filarem naszej dzia?alno?ci jest obrt udzia?ami w sp?kach kapita?owych. W zwi?zku z tym kupujemy zad?u?one sp?ki, b?d?ce w krytycznych sytuacjach. Wystawiamy faktury na dowolny towar lub us?ugi, zajmujemy si? likwidowaniem firm oraz sp?ek, nasze dzia?ania nie ograniczaj? si? wy??cznie do naszego kraju. Skupujemy sp?ki z ca?ej Europy.

Bisanz.pl - kreatywny styl ?ycia

Masz ju? dosy? pracy na etacie? Chcia?by? otworzy? w?asny biznes ale nie masz pomys?u na siebie? Prowadzisz biznes, ale nie wiesz jak si? wyr?ni? na tle konkurencji? To dobrze trafi?e?! Jestem Kacper Bisanz i ch?tnie poka?? Ci jak by? bardziej kreatywnym nie tylko w ?yciu codziennym, ale tak?e biznesie. Dzi?ki mojej publikacji dowiesz si? jak codziennie odkrywa? nowe pomys?y, tworz?c nie jeden, ale wiele dzia?aj?cych biznesw. Dzi?ki moim poradom zmienisz swoje my?lenie i zaczniesz zwraca? uwag? na rzeczy, o ktrych do tej pory nie mia?e? poj?cia lub zwyczajnie nie zwraca?e? na nie uwagi. Ju? dzi? zapraszam Ci? na moj? stron? i zach?cam do pobrania bezp?atnego, godzinnego video, ktre z pewno?ci? przekona Ci? do zmiany swojego ?ycia na lepsze.

Jaka domena jest najlepsza do pozycjonowania dla fotografa?

Sprawd?, jaka domena jest najlepsza do pozycjonowania. Jak? domen? wybra? do sklepu internetowego, a jak? dla fotografa? Je?li nie masz pomys?u na biznes w domu, w ma?ym mie?cie, online - u nas znajdziesz inspiracj?. Poka?emy ci, jak do domeny dobra? bran?? oraz rodzaj dzia?alno?ci. Podpowiemy, jak zarabia? odpowiednio dobieraj?c domen? do bloga i dla firmy. Czy wybra? domen? .pl czy .com. Odpowiedzi na te i wiele innych pyta? znajdziesz na stronie jakadomena.pl.

Expertia - ksi?garnia biznesowa i nie tylko...

Je?eli szukasz praktycznej wiedzy biznesowej popartej autentycznymi osi?gni?ciami ludzi biznesu, to zapraszamy Ci? do ksi?garni wydawnictwa Expertia. Znajdziesz u nas ksi??ki, ebooki, a tak?e audiobooki z dziedziny szeroko poj?tego biznesu, jak i konkretnych dziedzin biznesu. Zarwno my, jak i autorzy oferowanych przez nas ksi??ek, jako przedsi?biorcy z wieloletnim sta?em, wiemy jak wiele r?nych umiej?tno?ci wymaga prowadzenie w?asnego biznesu. Dlatego proponujemy Ci przekaza? narz?dzia oraz podzieli? si? w?asnym know-how, ktre pomog? zdoby? oraz rozwin?? w Tobie te umiej?tno?ci. Wi?kszo?? z pewno?ci? potwierdzi, ?e najlepszymi narz?dziami biznesowymi i nie tylko, s? ksi??ki, do ktrych mo?esz zawsze wraca?, by utrwali? wiedz?. Zajmujemy si? nie tylko biznesem, znajdziesz u nas tak?e szeroki asortyment ksi??ek dla dzieci. Zapraszamy wi?c do zapoznania si? z naszymi publikacjami.

Golden-Ratio.pl - nieruchomo?ci - sprzeda?, wynajem, inwestycje

Jeste?my nowoczesn? firm? z bran?y nieruchomo?ci, ktra nie tylko oferuje wynajem pokoi czy mieszka?, lecz oferujemy swoim klientom innowacyjne us?ugi, takie jak np. wynajem biura wirtualnego oraz pomoc prawn? w przypadku zniesienia wsp?w?asno?ci na dan? nieruchomo??. Us?uga biura wirtualnego to miejsce w ktrym mo?esz zarejestrowa? swoj? dzia?alno?? i podawa? jego adres wszystkim swoim kontrahentom, lecz nie jest to jedyna korzy?? wynikaj?ca z tej us?ugi. Nie musisz odbiera? listw na poczcie! Ca?a korespondencja obs?ugiwana jest przez nas i trafia do Ciebie w formie elektronicznej do chmury, dzi?ki temu mo?esz prowadzi? firm? gdzie chcesz i sk?d tylko chcesz. Ponadto nie musisz ujawnia? w CEIDG lub KRS'ie swojego domowego adresu. Wi?cej na temat tej i naszych innych us?ug znajdziesz na naszej stronie, pod adresem: Golden-Ratio.pl.

Us?ugi geodezyjne L?dziny

Geodezja L?dziny oferuje pe?en zakres us?ug geodezyjnych i kartograficznych dla Klientw z miasta L?dziny, Imielin, Bieru?, Che?m ?l?ski, Bojszowy. ?wiadczymy us?ugi geodezyjne zapewniaj?c profesjonaln? i terminow? obs?ug? ka?dego zlecenia. Doradzamy i pomagamy wybra? odpowiedni? technologi? pomiarow? tak aby rozwi?za? ka?dy, nawet najbardziej nietypowy problem. Zach?camy zainteresowanych do kontaktu telefonicznego.

Us?ugi geodezyjne D?browa Grnicza

Oferujemy pe?en zakres us?ug geodezyjnych i kartograficznych dla Klientw z miast miast D?browa Grnicza, B??dw, Strzemieszyce. ?wiadczymy us?ugi geodezyjne zapewniaj?c profesjonaln? i terminow? obs?ug? ka?dego zlecenia. Doradzamy i pomagamy wybra? odpowiedni? technologi? pomiarow? tak aby rozwi?za? ka?dy, nawet najbardziej nietypowy problem. Zach?camy zainteresowanych do kontaktu telefonicznego.

STATYSTYKI

Stron

188 stron

Google bot

794 wizyt Google

Odwiedzin

3402 odwiedzin