Praca w ochronie Kraków

?wiadczenie us?ug ochrony mienia to misja, któr? od 15 lat wyznacza sobie TIME GROUP. To firma zatrudniaj?ca obecnie ponad 1500 osób, a wielu z nich znalaz?o zatrudnienie w ramach programu aktywizacji osób z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Oferujemy prac? osobom z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Oferujemy prac? na stanowiskach administracyjnych i kierowniczych, ale poszukujemy równie? sta?ych pracowników, którzy b?d? na pierwszej linii reprezentuj?c TIME GROUP w ca?ej Polsce. Praca dla osób niepe?nosprawnych w przemy?le, szpitalach i budownictwie, a tak?e w budynkach administracyjnych i transporcie publicznym. TIME GROUP zapewnia: - Stabiln? i bezpieczn? prac? ze wszystkimi ?wiadczeniami zgodnie z umow? o prac? - Pewne wynagrodzenie, zawsze na czas - Mo?liwo?? podnoszenia kwalifikacji - Pe?ne umundurowanie i niezb?dne wyposa?enie pracowników ochrony - Elastyczny harmonogram pracy - Godne warunki zatrudnienia w solidnej firmie, która istnieje na rynku od ponad 15 lat

Numer ID: 190
Adres www: https://time-group.com.pl/
Słowa kluczowe: aktywizacja osób orzeczeniem niepe?nosprawno?ci zawodowa niepe?nosprawnych ochrona ochronie
IP strony: 195.114.1.109