Farmasi - rejestracja

Firma Farmasi zosta?a za?o?ona w 1950 roku przez pana dr. Tuna. Pocz?tkowo specjalizowa?a si? tylko w produktach farmaceutycznych wysokiej jako?ci. W miar? rozwoju poszerzy? on gam? produktˇw o kosmetyki oraz produkty czyszcz?ce do domu. Obecnie Farmasi posiada ponad 2000 produktˇw. Dynamicznie rozwijaj?ca si? firma kosmetyczna, wprowadzi?a mo?liwo?? wspˇ?pracy na zasadach tzw. Marketingu sieciowego. Farmasi w Polsce rozwija si? bardzo dynamicznie. Je?li tak?e Ty chcesz sprˇbowa? swoich si? w marketingu lub szukasz dobrych kosmetykˇw, to zapraszamy do rejestracji. Sama rejestracja nie zobowi?zuje do comiesi?cznych zakupˇw, a kupuj?c raz pakiet startowy za oko?o 15 z?, nabywasz prawo do zni?ki - 23% od ceny katalogowej. Wyprˇbuj kosmetyki Farmasi, a je?li b?dziesz ciekawy mo?liwo?ci zarobkowych to zapraszam do kontaktu ľ www.farmasii.pl.