Farmasi - rejestracja

Firma Farmasi zosta?a za?o?ona w 1950 roku przez pana dr. Tuna. Pocz?tkowo specjalizowa?a si? tylko w produktach farmaceutycznych wysokiej jako?ci. W miar? rozwoju poszerzy? on gam? produktw o kosmetyki oraz produkty czyszcz?ce do domu. Obecnie Farmasi posiada ponad 2000 produktw. Dynamicznie rozwijaj?ca si? firma kosmetyczna, wprowadzi?a mo?liwo?? wsp?pracy na zasadach tzw. Marketingu sieciowego. Farmasi w Polsce rozwija si? bardzo dynamicznie. Je?li tak?e Ty chcesz sprbowa? swoich si? w marketingu lub szukasz dobrych kosmetykw, to zapraszamy do rejestracji. Sama rejestracja nie zobowi?zuje do comiesi?cznych zakupw, a kupuj?c raz pakiet startowy za oko?o 15 z?, nabywasz prawo do zni?ki - 23% od ceny katalogowej. Wyprbuj kosmetyki Farmasi, a je?li b?dziesz ciekawy mo?liwo?ci zarobkowych to zapraszam do kontaktu www.farmasii.pl.