Farmasi - rejestracja

Firma Farmasi zosta?a za?o?ona w 1950 roku przez pana dr. Tuna. Pocz?tkowo specjalizowa?a si? tylko w produktach farmaceutycznych wysokiej jako?ci. W miar? rozwoju poszerzy? on gam? produktw o kosmetyki oraz produkty czyszcz?ce do domu. Obecnie Farmasi posiada ponad 2000 produktw. Dynamicznie rozwijaj?ca si? firma kosmetyczna, wprowadzi?a mo?liwo?? wsp?pracy na zasadach tzw. Marketingu sieciowego. Farmasi w Polsce rozwija si? bardzo dynamicznie. Je?li tak?e Ty chcesz sprbowa? swoich si? w marketingu lub szukasz dobrych kosmetykw, to zapraszamy do rejestracji. Sama rejestracja nie zobowi?zuje do comiesi?cznych zakupw, a kupuj?c raz pakiet startowy za oko?o 15 z?, nabywasz prawo do zni?ki - 23% od ceny katalogowej. Wyprbuj kosmetyki Farmasi, a je?li b?dziesz ciekawy mo?liwo?ci zarobkowych to zapraszam do kontaktu www.farmasii.pl.

Cedrynek - kosmetyki naturalne i organiczne

Rosn?ca popularno?? biokosmetykw jest naturalnym nast?pstwem przejawiaj?cej si? w niemal ka?dym aspekcie ?ycia mody na produkty organiczne i bezpieczne dla ?rodowiska. Coraz wa?niejszy jest dla nas bowiem zdrowy i zrwnowa?ony styl ?ycia, przejawiaj?cy si? trosk? o przyrod? i... zwrotem ku temu, co lokalne. Nic wi?c dziwnego, ?e wiele osb docenia dobro p?yn?ce z natury i si?ga po kosmetyki zawieraj?ce wy??cznie sk?adniki pochodzenia organicznego. Do wybierania kosmetykw naturalnych sk?ania nas przede wszystkim troska o bezpieczny sk?ad stosowanych produktw. Kosmetyki okre?lane jako ekologiczne nie zawieraj? bowiem sztucznych barwnikw, dra?ni?cych konserwantw i innych substancji chemicznych, ktre mog? powodowa? niepo??dane reakcje organizmu. Obok kosmetykw do piel?gnacji cia?a, twarzy i w?osw w cedrynek.pl pojawi?y si? rwnie?... produkty do piel?gnacji domu. Wysokiej klasy i jednocze?nie skuteczne eko ?rodki czysto?ci to wci?? rzadko?? na ?wiatowym rynku, pomimo ?e zapotrzebowanie na nie jest ogromne. Cedrynek.pl przedstawi?a szeroki wachlarz rozwi?za? do kompleksowej piel?gnacji domu. Mo?na tutaj zakupi? m.in. produkty do czyszczenia ?azienki i kuchni, p?yny do mycia pod?g, szyb i luster, a tak?e niezwykle skuteczny ?rodek do usuwania trudnych zabrudze?. Wszystko oparte na sk?adnikach pochodzenia naturalnego.

Oleko - z natury dobre

Zajrzyj do ?wiata eko kosmetykw polskich, a tak?e zagranicznych producentw. Znajdziesz tu naturalne, r?cznie robione myd?a w kostce oraz myd?a w p?ynie. Wolisz cukrowy peeling czy solny? U nas masz oba! Delikatne mas?a oraz kremy obdarzone tak wspania?ymi sk?adnikami, jak cho?by naturalny olej arganowy czy lniany. Takie cuda jak hydrolat z czystka lub konopi, kompleksowo zadbaj? o Twoj? skr?.

Mydlarnie ?wiata chemia gospodarcza i kosmetyki

Oferujemy oryginaln? chemi? z Niemiec, Anglii, W?och, Francji, Belgii i USA. W naszym sklepie znajduj? si? skuteczne ?ele do prania, ktre usuwaj? trudne zabrudzenia nawet w niskich temperaturach. Posiadamy proszki i p?yny pior?ce w bardzo atrakcyjnych cenach do odzie?y bia?ej oraz kolorowej. Polecamy tak?e hipoalergiczne ?ele do prania, przebadane dermatologicznie dla wra?liwej skry dzieci i kobiet w ci??y. Popularno?ci? ciesz? si? te? p?yny do prania, przeznaczone do odzie?y sportowej, ktre usuwaj? trudne plamy powsta?e podczas treningu oraz p?yny do prania koloru. S? to ?rodki dobrze piel?gnuj?ce tkaniny i dbaj?ce o ich kolor. Posiadamy szeroki wybr r?nego rodzaju p?ynw i koncentratw, w?rd ktrych zajdziecie produkty do ka?dego rodzaju tkanin. Oferta jest bogata w pi?kne zapachy.